Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
SEYYAR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA DÜZENLEME

 SEYYAR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA DÜZENLEME


        Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’nde araç muayene istasyonuna bağlı olarak çalışan seyyar araç muayene istasyonlarıyla ilgili olarak aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir.

        Buna göre;


• Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'nde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35'inci maddesi kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kendi adına araç muayenelerini yapmakla yetkilendirilen ve TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite edilmiş olan sabit yapıdaki istasyonlar "araç muayene istasyonu" olarak tanımlanmıştır. Araç muayene istasyonlarına bağlı olarak hizmet veren ve araç muayene istasyonundan ayrı olarak egzoz gazı emisyon ölçüm yetki belgesi verilmek suretiyle yetkilendirilen ölçüm istasyonları, "seyyar araç muayene istasyonu" olarak belirtilmektedir.
• Seyyar araç muayene istasyonları için, “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, sabit araç muayene istasyonunun bulunduğu ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygunluğu denetlenip, uygun bulunması durumunda yetki belgesi düzenlenir. Bu istasyonlar, yetki belgesini düzenleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içerinde egzoz gazı emisyon ölçümü yapmaya yetkilidir.
• Yetkilendirildiği il dışındaki başka bir il sınırı içinde de egzoz gazı emisyonu yapabilmesi için; ölçüm yapılacak ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından da ayrıca “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygunluğu denetlenip, uygun bulunması durumunda yetki belgesi düzenlemelidir.


        Ayrıca yürürlükteki mevzuatta seyyar araç muayene istasyonlarına egzoz gazı emisyon ölçüm yetkisi verilebilmesi için istasyonların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir.
        Bu bağlamda;


• Egzoz sisteminin gözle kontrolü için kanal, lift sistemi veya rampa imkânlarından en az biri olmalıdır.
• Ölçüm esnasında aracın egzoz sistemine takılan probu ve plakayı net gösterecek, muayeneyi gerçekleştiren personelin çalışmalarını kaydedilecek şekilde en az 2 kamera sistemi bulunmalıdır.
• Benzin, motorin ve gaz yakıtlı egzoz emisyon ölçümü yapabilecek cihaz bulunmalıdır.
• Ölçüm cihazları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanmış yasal metroloji mevzuatı kapsamındaki ilgili teknik düzenlemelere uygun olmalıdır.
• Seyyar istasyonda haberleşme ve iletişim sistemi bulunmalıdır. Ölçüm cihazları, “Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi”ne entegre olmalı, ortak veri tabanı oluşturmalı ve sistemden ölçüm sonucunu gösterir belgenin verilebilmesi gerekmektedir.
• Seyyar araç muayene istasyonlarında çalışacak personel “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen hususlara uygun olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir.

        Sonuç olarak; sabit araç muayene istasyonuna bağlı seyyar araç muayene istasyonlarıyla ilgili olarak yetki talebinde bulunulması halinde, öncelikle seyyar araç muayene istasyonunun bağlı olduğu sabit araç muayene istasyonunun, TS EN ISO/IEC 17020 akreditasyon belgesine sahip olması gerekir. Seyyar araç muayene istasyonu ile sabit araç muayene istasyonunun birlikte akreditasyon belgesinde yer alması ve yukarıda belirtilmiş şartları sağlanması halinde yetkilendirme işlemleri gerçekleştirilecektir.