Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları
CBS
(COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ)
 
          Coğrafi Bilgi Sisteminin amacı Bursa ilinin Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine, işletilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek.

             İl Müdürlüğümüz düzeyinde Coğrafi Bilgi Teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen tüm çalışmaları izlemek ve eşgüdüm sağlamak, Coğrafi ve mekânsal bilgilerin İl Müdürlüğümüz birimlerince etkin kullanımı için strateji ve politikalar belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, İl Müdürlüğümüz coğrafi veri altyapısı kapsamında bulunan tüm sistemleri Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine (TUCBS) entegre olabilmesi için gerekli tedbirleri almak, bu konuda yapılacak olan yatırımları koordine etmek, ilgili konularda araştırma yapmak, İl Müdürlüğümüz Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işletilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek, yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek, planlama sürecinde kullanılacak coğrafi ve mekânsal bilgilere ait coğrafi veri setlerini, üretim, değişim ve paylaşım standartlarını belirlemek, ilgili kurumlarca üretilen ve sunulan verilerin İl Müdürlüğümüzce hazırlanacak planlara esas olmak üzere işlenmesini sağlamak, İl Müdürlüğümüzce onaylanan planların arşivlenmesi, internet üzerinden sunulması ve İl Müdürlüğümüz birimlerince gerekli alt yapının oluşturulması için alınacak tedbirleri belirleyerek, Bakanlığımızca Coğrafi Bilgi Sistemleri için belirlenecek görevleri yapmak.