Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
KOMİSYON ÜYELERİMİZ

644 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Madde 51 Ek Madde 4 doğrultusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve taşrada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu teşkil edilmiş ve 08.09.2011 tarih ve 92 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonlarının bulunacağı merkezler belirlenmiştir.

2018 yılı komisyon üyeleri 31.01.2018 tarih ve 21515 sayılı Bakanlığımız Makam Oluru ile belirlenmiş olup, Bakanlığımızın 07.02.2018 tarih ve 24375 sayılı yazısı ile İl Müdürlüğümüze bildirilmiştir. İl Müdürlüğümüzün 14.02.2018 tarih ve 2838 sayılı yazısı ile de üyelerimize tebliğ edilmiştir.