Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
KOMİSYON ÜYELERİMİZ

644 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin Madde 51 Ek Madde 4 doğrultusunda Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve taşrada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu teşkil edilmiş ve 08.09.2011 tarih ve 92 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonlarının bulunacağı merkezler belirlenmiştir.

2020 yılı komisyon üyeleri 12.03.2020 tarih ve 65922 sayılı Bakanlığımız Makam Oluru ile belirlenmiş olup, Bakanlığımızın 16.03.2020 tarih ve 66610 sayılı yazısı ile İl Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Komisyon üyelerimiz Hukukçu, İşletmeci, Orman Mühendisi,Harita Mühendisi,Çevre Mühendisi,Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı mesleki disiplinlerinden  oluşmaktadır.