Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Mücavir alan çalışmaları
MÜCAVİR ALAN ÇALIŞMALARI:
 
3194 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmek üzere Belediye Mücavir Alanlarında genişleme amacıyla yeni sınır tespitinin yapılması, sınır tespiti yapılırken belediyenin istediği alana hizmet götürüp götüremeyeceğinin, istenilen alana yönelik belediyenin projesinin bulunup bulunmadığının araştırılmasından sonra 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 45. maddesi gereğince belediyelerin mücavir alan teklifi uygun bulunması durumunda Bakanlığımız tarafından onaylanmaktadır.