Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Köy Evleri Projesi

 

 

17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28028
648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
MADDE 22 – 3194 sayılı Kanunun 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar
MADDE 27 – Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapılacak konut,
entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların
 ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı
tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve
projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere,
 fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve
mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan
 sınırları dışında kalan ve entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı
 yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik
fenni mesuliyet 28 inci madde hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. " ....

gereğince İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Köyevleri Tip Projelerimiz:

 

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ
ALTERNATİF KÖY EVİ- TİP 1 (OVA BÖLGESİ - UMURBEY YÖRESİ)

 

ALTERNATİF KÖY EVİ- TİP 2 
(DAĞ BÖLGESİ-KELES YÖRESİ)

 

ALTERNATİF KÖY EVİ- TİP 3 (DAĞ BÖLGESİ)

 

ALTERNATİF KÖY EVİ- TİP 4