Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
644 sayılı KHK Kapsamında Yapılacak Uygulamalar

 

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca verilecek ruhsatlara ilişkin olarak Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 09.01.2012 tarih ve 67 sayılı yazısı gereği uygulamaların aşağıdaki açıklamalar dahilinde gerçekleştirilmesini teminen ilimiz dahilindeki Belediyelere, İl Özel İdaresine ve ruhsat düzenlemekle yetkili tüm kurum ve kuruluşlara duyurulmuştur.

644 sayılı KHK uyarınca düzenlenecek ruhsat işlemlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.