Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporları Uygulamaları

 

             Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 09.08.2011 tarih ve 101061 sayılı yazısında; 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin yürürlüğe girdiği 04.07.2011 tarihinden itibaren mikrobölgeme raporları dahil kıyı ve karadaki her tür ve ölçekteki planlara esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onaylanması işi Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

 

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar

İl Müdürlüğümüze Sunulacak Olan Jeolojik-Jeoteknik Raporlarda Bulunması Gereken Belgeler

Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporların Hazırnlamasında Uyulacak Esasları Düzenleyen Genelge (2008-10337 no.lu Genelge)

JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI KOMİSYON ONAY ŞABLONU

 

2012 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2013 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2014 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2015 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2016-1 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2016-2 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2017 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2018 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2019 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2020 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2021 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2022 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları

2023 Yılı İçerisinde İl Müdürlüğümüzce Onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları