Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Kapsamında Görüş Talebi Başvurusunda Gerekli Evraklar

ÇEVRE İZİN GÖRÜŞÜ (MUAFİYET YAZISI) BAŞVURUSUNDA SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR
1. Tesisin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğine dair belge,
2. İş akım şeması ve proses özeti,
3. Kapasite raporu,
4. İlgili idaresinden alınacak bağlantı izni, kalite kontrol ruhsatı veya sızdırmaz (projesi bir Çevre Mühendisince imzalı) fosseptikte biriktirilen atıksular için vidanjör çekim makbuzu,
5. İmza sirküleri/imza beyannamesi;
Evrakları ile başvuru yapılır. Bir tesisin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında değerlendirilebilmesi için; kurulu olması gerekmektedir. Proje halindeki tesisler için değerlendirme yapılamamaktadır.