Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
ÇED Yönetmeliği Kapsamında Görüş Talebi Başvurusunda Gerekli Evraklar

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GÖRÜŞ TALEP EDECEK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BAŞVURULARINDA;

  1. Ekli dosyalar içinde yer alan başvuru üst yazısı (dilekçe) örneğinin tarafınızca doldurularak ibraz edilmesi,
  2. Ekli dosyalar içinde yer alan başvuru formunun tarafınızca doldurularak ibraz edilmesi,
  3. Ekli dosyalar içinde yer alan iş akım şeması ile proje özeti örnek belgelerinin tarafınızca doldurularak ibraz edilmesi,
  4. Ekli dosyalar içinde yer alan ve faaliyetin türüne göre seçilecek olan taahhütname belgesinin eksiksiz doldurularak ibraz edilmesi,
  5. Faaliyet gösterilen/gösterilmesi planlanan alana ilişkin tapu ve kiracılık durumu varsa kira sözleşmesinin ibraz edilmesi,
  6. Kurulu ve/veya faal tesisler için kapasite raporu ile atıksu yönetimine ilişkin (bağlantı izni vb.) belgelerin ibraz edilmesi,
  7. Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname ile birlikte tüzel kişiler için imza sirküleri, gerçek kişi işletmeleri için imza beyannamesinin ibraz edilmesi, gerekmektedir.

 

Ekli dosyalara aşağıdaki indirme linkinden ulaşılabilecektir.

          Gerekli Evraklar