Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI ONAY MÜRACAATI EKİNDE BULUNMASI GEREKLİ BELGE VE BİLGİLER

 

 ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI EKİNDE SUNULACAK BELGELER

 

  1. Ticaret Sicili Gazetesi
  2. Genel yerleşim planı (ölçekli).
  3. Tehlikeli atık sahası ve yakın çevresini gösteren yerleşim planı (ölçekli)
  4. Tehlikeli atık geçici depolama sahası sorumlusunun iletişim bilgilerinin İl Müdürlüğümüze bildirildiği yazı fotokopisi (Atık Miktarı < 1 ton/Ay olan firmalar için) .
  5. Atık analizleri [düzenli depolama tesislerine gönderilen atıklar, motor yağları hariç atık yağlar ve Atık Yönetimi Yönetmeliği Ek-4’de atık kodu “M” harfiyle tanımlanmış olan muhtemel tehlikeli atıkların, tehlikesiz atık olarak değerlendirilmesi durumunda gereklidir].
  6. Sözleşmeler (tıbbi atıklar ve bitkisel kızartmalık yağlar için).
  7. İşletmede oluşan tehlikeli atıklara ait her bir atık kodu için; (Lisanslı/Geçici Faaliyet Belgeli, Bertaraf/Geri Kazanım firmalarına gönderilen tehlikeli atıkların) en son gönderime ait UATF "B" nüshalarının fotokopileri
  8. Atık Beyan Sistemine girilerek yapılmış atık beyanı
  9. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmalı.