Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği

Nihai ÇED Raporu İlanı

04 Aralık 2013
 
 - D U Y U R U -
 

          İlimiz, Karacabey İlçesi, Değirmenbayırı Mevkii, 2 pafta ve 786 nolu parselde Karakaşlar Tavukçuluk ve Yem Sanayi Tic. Ltd.Şti. tarafından kurulması planlanan “Yarka ve Yumurta Tavukçuluğu Yetiştirme Tesisinde Kapasite Artışı” projesi için hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu; 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 12. Maddesi hükümleri çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, İnceleme ve Değerlendirme Süreci sona erdirilmiştir. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca ÇED Raporu yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir.

 

          Söz konusu projeye, ÇED Yönetmeliği’nin 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Yönetmelik ile değişik 14. Maddesi (1) fıkrasında; “Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on (10) işgünü görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Gerekli çalışmaların yapılmasını müteakip Bakanlıkça nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun üç işgününde komisyon üyesi sayısı kadar çoğaltılması istenir. Çoğaltılan nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu beş işgünü içerisinde Bakanlığa sunulur.” hükmü yer almaktadır.

 

          Kamuoyuna duyurulur.

 

 
                                               BURSA VALİLİĞİ
 
 
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır