Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği

Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası ve Geçici Ustalık Yetki Belgesi Başvuruları alınmaya başlandı

23 Kasım 2011
Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası ve Geçici Ustalık Yetki Belgesi Başvuruları alınmaya başlandı

 

 

 

 
MÜTEAHHİT BELGE SORGULAMA VE KAYIT
        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uygulamada aksaklığı önlemek ve yığılmalara engel olmak amacıyla kayıtlarına ulaşılabilen yaklaşık 120 bin müteahhide “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturdu. Müteahhitler ve Vatandaşlar Bakanlığın

internet adresinden numaraları olup olmadığını vatandaş girişi bölümünden girerek TC kimlik veya tüzel şirketlerde vergi numarası yazarak kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edip, yine internet üzerinden kayıt olabilecekler.

         Aynı adresten  internet üzerinden müteahhitleri kolaylıkla yasaklı olup olmadıklarını sorgulayabileceklerdir.

1- Müteahhit Sorgulama : Yetki Belge Numarası ve Müteahhit Sorgulama Sekmesi
2- Müteahhit Tanımlama : İlk defa kayıt numarası alacakların firmalarını tanımlama sekmesi.
3- Yetki Belgesi Numarası Başvuru : Yetki Belge Numarası İçin Başvuru Sekmesi.

 

16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.

Kamuoyunda da bilindiği gibi, yaşadığımız bir çok felaket bizlere, kalıcı yaşam alanlarımızı hazırlayan kişilerin bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalardan dolayı önemli bedeller ödetmektedir. Bu olumsuz tablonun bir an önce giderilebilmesi ve bahse konu yaşam alanlarının en üst düzeyde güvenli ve modern bir hale kavuşabilmesi için, Müteahhitlerimizin Yetki Belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucunda yekti belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmeyecektir.

Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası alınabilmesi için;

    1- Dilekçe
    2- Gerçek kişi ise, Müraacat yılı içinde kayıtlı olduğu meslek odasından almış olduğu Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği
        Tüzel kişi ise, Meslek Odasına kayıt belgesi ile birlikte şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya müdürlükçe ya da ilgili sicil memurluğunca tasdik edilmiş sureti,
    3- Yapı Müteahhiti Yetki Belgesi Numarası Başvuru formu,
    4- Nüfus Cüzdan Fotokopileri
 

ile birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki linkten ilgili dilekçe örneği ve başvuru formuna ulaşılabilir.

Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Dilekçe Örneği

Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu

 

16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgelerinin olması zorunludur.

Mevcut yapı stoğunun dayanımıda ve kalitesindeki düşüklük imalatların, yetkin işinin ehli yapı müteahhiti ve inşaat ustalarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu olumsuzluğu giderebilmek için, inşaat ustalarının 32-40 saatlik bir eğitimden geçirilerek kendilerine ustalık setifikası verilmesi amaçlanmıştır.

Kalıcı yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konunun takipçisi ve yetkilisidir.

Geçici Ustalık Yetki Belgesi alınabilmesi için;

    1- Dilekçe
    2- İnşaat veya Tesisat işinde çalıştığını gösterir Müteahhitten alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge,
        (16.12.2010 tarihinden önce çalıştığına dair alınacak belge)
    3- Fotoğraf (2 adet)
    4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
    5- Varsa diploma fotokopisi
 
ile birlikte Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

Aşağıdaki linkten dilekçe örneği ve müteahhit teyit yazısına ulaşılabilir.

Geçici Ustalık Yetki Belgesi Dilekçe Örneği

Geçici Ustalık Yetki Belgesi Müteahhit Teyit Yazısı

01 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için, inşaat sektöründe yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişilerin gerekli önlemi almaları gerekmektedir.

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır