Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği

 

PGD FAALİYETLERİ :
     Müdürlüğümüzce PGD faaliyetleri; 4703 sayılı “ Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında Bakanlığımız tarafından gönderilen program doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

 

HAZIR BETON DENETİM FAALİYETLERİ :

     Hazır Beton Denetim Faaliyetleri rutin olarak gerçekleştirilmektedir. İlimiz sınırları içerisinde üretim yapan toplamda 30 tesis denetlenip, alınan beton numunelerinin kırım sonuçları 3 aylık periyotlar halinde Bakanlığımıza sunulmaktadır.
 
LABORATUVAR FAALİYETLERİ :
* Beton Basınç Dayanımı
* Sertleşmiş Betondan Karot Alımı ve Dayanımı
* Test Çekici
* Donatı Tespit
* Çelik Çekme