Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
E-Kooperatif Tebliği Yayımlandı

  17/11/2016 tarihli ve 29891 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Kooperatiflerine Ait Bilgilerin Elektronik Ortamda Kaydına Dair Tebliğ” ile birlikte; kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sistemle ilgili sorumlulukları belirlenmiş olup, yapı kooperatiflerine ilişkin bilgilerin güncel bir şekilde ortakların hizmetine sunulması ve şeffaflığın sağlanması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Yönetim kurulları; ortaklarının kimlik bilgilerini (adı, soyadı ve TC kimlik numarası) ve varsa kooperatifin üzerine kayıtlı taşınmazlara ait tapu bilgilerini güncel bir şekilde sisteme aktarmakla yükümlüdürler.

Sistemin kullanımına ilişkin açıklamaları içeren “e-kooperatif Uygulaması Yönetici ve Ortak Rehberleri” “Vatandaş Bilgilendirme Portalı” nda yer almaktadır.