Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği

ATIK AMBALAJ SİSTEMİNE KAYIT

06 Aralık 2013
 
PİYASAYA SÜREN-AMBALAJ ÜRETİCİSİ-TEDARİKÇİ
ATIK AMBALAJ SİTEMİNE KAYIT
 
 
24.08.2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4.Maddesinde:
 
Ambalaj atığı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşmasına sebep olan gerçek veya tüzel kişileri,
 
Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direkt olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ise ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı,
 
Tedarikçi: Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları ifade etmektedir.
 
Ambalaj Atığı üreticileri: Yönetmeliğinin Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri başlıklı 9. Maddesinin (ç) fıkrasında; Ek-4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunu, ürettikleri ambalajları müşterilerine satışı esnasında ambalaj kullanmaları halinde ise ayrıca Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için,
Piyasaya sürenler:Yönetmeliğinin Piyasaya sürenlerin yükümlülükleribaşlıklı 11. Maddesinin (ç) fıkrasında: Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için,
Tedarikçiler: Yönetmeliğinin Tedarikçilerin yükümlülükleribaşlıklı 10. Maddesinin (a) fıkrasında: Ambalaj Tedarikçisi Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurabilmek için,
kullanıcı kodu ve program erişim şifresi almakla yükümlüdürler.
 
Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık ambalaj sistemine kaydı olmayan işletmelerin, yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirebilmek için ekte verilen dilekçe örneğindeki tanımlardan bir ya da birkaçını seçerek ve bilgileri eksiksiz doldurmak suretiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden kullanıcı kodu ve program erişim şifresi talep etmeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna duyurulur.
 
 
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır