Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği

ASKIYA ALMA TUTANAĞI ( Karamazak)

27 Ocak 2021

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karamazak Mahallesi, Doğal Sit Etkilenme Geçiş Alanı, 721 Ada, 3 No.lu Parselde “Park Alanı” Amaçlı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi, Bakanlık Makamı’nın 22.12.2020 tarihli ve 275294 sayılı Olur’u ile 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesi uyarınca tadilen onaylanmış olup 27.01.2021 tarihinde İl Müdürlüğümüz ilan panosunda  askıya çıkarılmıştır. 

Askı Tutanağı

1/1000 KAUİP

1/5000 KANİP

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır