Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Yapı Denetim Firmaları

 

 

İlimizde faaliyet gösteren  55 adet Yapı Denetim Firması bulunmaktadır. Bunların 2 adedi süreli olarak kapatılmış olup; faal olarak 53 adet Yapı Denetim Firması çalışmaktadır.

İL  YİBF Adet  Denetlenen Alan  YDK Sayısı  Denetçi Sayısı  Kont. El. Sayısı  Yar. Kon. El. Sayısı 
BURSA  13.301 17.721.466 55 897 1.226 155
Türkiye Toplamı  214.788 346.114.566 1.499 22.669 27.484 3.105

İL  Ruhsat Bekleyen  Ruhsat Redli  Güncel  Fesih Edilen 
Adet  Alan  Adet  Alan  Adet  Alan  Adet  Alan 
BURSA  725 720.510 1.911 2.950.750 11.552 15.542.250 852 852.506

Devir Onayı Bekleyen  Kısmi İş Biten  İş Biten 
Adet  Alan  Adet  Alan  Adet  Alan 
102 155.860 95 55.756 14.750 22.750.540