Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bursa Valiliği
Bursa Valiliği
Binalarda Yangın Denetimleri

         

         2007 / 12937 Binaların Yangından Korunması hakkındaki Yönetmelik gereği Valilik Makamınca İlimizde “Yangın Denetleme Heyetleri” teşkil edilmiştir.

Denetleme heyetinde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve TMMOB Bursa temsilciliklerinden teknik elemanlar görevlendirilmiştir. Denetleme heyetleri çalışmalarını 2 grup halinde gerçekleştirmektedir.

Denetimlerde hastaneler, huzurevleri, yurtlar, okullar, dershaneler, sığınma evleri, doğalgaz, LPG, petrol istasyon dağıtım ve depolama yerleri, tekstil ve otomotiv tesisleri, ekonomik ve istihdam için önem arz eden Organize Sanayi ve Sanayi Siteleri ile büyük alışveriş merkezlerine öncelik verilmektedir.

  

Denetlemeler haftanın belirli günlerinde rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

 

2009 yılında yapılan denetimler için tıklayınız 

2010 yılında yapılan denetimler için tıklayınız

2011 yılında yapılan denetimler için tıklayınız 

2012 yılında yapılan denetimler için tıklayınız 

2013 yılında yapılan denetimler için tıklayınız